Non-Teaching Staff

Home / Non-Teaching Staff

Non-Teaching Staff:


S.N

Name

Designation

Qualification

01

Shri.  Ramanlal Ghanashyam Mahajan           

Registrar

BSC

02

Shri.  Ghanshyam Waman  Warke                

Accountant

BCOM

03

Shri.  Sunil Chudaman  Bhoge                             

Head Clerk

BA

04

Shri.  Bhushan Ramesh  Badhe                         

Clerk

BSC

05

Miss. Sarika Suresh Nehete                               

Clerk

BA

06

Shri.  Pankaj  Gopal  Chopade                          

Clerk

BA

07

Shri. Sagar Vasudeo  Ingale                              

A/C Clerk

MCOM, MBA (Appear)

08

Shri. Prashant  Dividas  Garse                           

Clerk

DBM, BCOM

09

Shri. Milind  Yashawant  Bhoge                        

Clerk

MSC, BCOM

10

Shri.Kiran Gunaji Bonde

Librarian

MLIB

11

Miss. Vaishali  Sandip Patil                   

Clerk

MA,BED,BLIB

12

Shri.  Vasant  Liladhar.Mahajan.

Lab. Asst

HSC

13

Shri.  Jayant  Mitharam  Bharambe                  

Lab. Asst

HSC

14

Shri. Ketan Baliram Garse

Lab. Asst

HSC

15

Shri. Girish Prabhakar Kolambe

Lab. Asst

ITI

16

Shri.  Bharat  Narayan  Kolhe

Lab. Asst

DME

17

Shri. Nilesh Srikant Chaudhari

Lab. Asst

BSC,MSC(Chem. Appear)

18

Shri. Kundan Yashwant  Kolte

Lab. Asst

DET

19

Miss. Mamata Yogesh  Patil

Lab. Asst

BCA

20

Mrs. Hemangi Chhyakant Mahajan

Lab. Asst

DCO

21

Shri. Vasudev Reva Chaudhari

Programmer

MSC

22

Shri. Vivek Chudaman  Mahajan

Foreman

DME

23

Shri  Chandrakant Ragho Sarode

Instructor

ITI

24

Shri  Bhanudas. Mitharam  Mahajan

Instructor

ITI

25

Shri.  Vilas  Baburao  Lodhe

Instructor

ITI(NCTVT),BSC(Appear)

26

Shri.  Ganesh  Dnyandev Patil

Instructor

ITI

27

Shri. Govardhan Bhaskar Bonde

Electrician

ITI

28

Shri.Prashant Pradip Nimbale

Instructor

BA, ITI(NCTVT)

29

Shri.Harshal Hari Bharambe

Instructor

 

30

Shri.Dinkar.Chavdas Bharambe

Peon

HSC

31

Shri.  Ramesh Jivram Chaudhari

Peon

HSC

32

Shri.  Khushal Nathu  Mahajan

Peon

MA, MLIB SCI

33

Shri. Kundan Motiram. Chaudhari

Peon

SSC

34

Shri.  Kailas Damu  Dhangar

Peon

SSC

35

Shri. Khemchandra Dnyandev Bharambe

Peon

SSC

36

Shri.  Dipak Arun  Kharche

Peon

HSC

37

Shri.  Salim Shabbir  Tadvi

Peon

SSC

38

Shri.  Sachin  Vishawanath   Kolhe

Peon

SSC

39

Miss. Pushpa Devidas Talele

Peon

SSC

40

Shri.  Jivan  Mahesh  Chaudhari

Lab Att.

ITI

41

Shri.  Dipak  Murlidhar Dhake

Lab Att.

ITI

42

Shri.  Chetan  Keshav Jangale

Lab Att.

HSC

43

Shri.  Prashant  Khushal Jangale

Lab Att.

HSC

44

Shri.  Dipak  Namdeo Jawale

Lab Att.

HSC

45

Shri.  Tushar Dilip  Jawale

Lab Att.

HSC, DIP(Agri.)

46

Shri.  Rajanikant  Dattatray  Patil

Lab Att.

HSC

47

Shri.  Prakash Kisan  Mahajan

Lab Att.

HSC

48

Shri.  Kundan  Sudam  Pachpande

Lab Att.

ITI

49

Shri.  Dnyandeo Nathu  Kolhe

Lab Att.

HSC

50

Shri.  Kishor Soma Patil

Lab Att.

ITI

51

Shri.  Prashant  Ashok  Chaudhari.

Lab Att.

HSC

52

Shri. Deepak Eknath  Lokhande

Lab Att.

BA

53

Shri Chandrakant  Purushottam  Talele

Lab Att.

HSC

54

Shri.Yogesh Sitaram  Ladhe

Lab Att.

ITI, BCOM

55

Shri. Vikash Kailash  Dhangar

Lab Att.

HSC

56

Shri. Harshal Ramdas Mahajan

Lab Att.

ITI

57

Shri.  Govardhan  Jayaram  Warke

Driver

SSC

58

Shri. Sanjay Ramesh Narkhede

Driver

HSC

59

Shri.Nitin Ramesh Narkhede

Driver

 

60

Shri. Sunil  Vishnu  Bhoge

Watchman

 

61

Shri.  Asif Imdad  Tadvi

Watchman

 

62

Shri.  Dhiraj Rohidas Talele

Watchman

HSC

63

Shri.Ram. Shyamlal.Adiwale

Sweeper

HSC

64

Shri. Pravin Vinayak Patil

Peon

 

65

Shri. Lalit Tapiram Pachpande

Watchman